VAI IR DROŠI IEELPOT IZOPROPILA SPIRTU?

Kad lampu izmanto atbilstoši instrukcijām, izopropila spirta (IPA) daudzums, kas tiek izsviests gaisā, atrodas pieaugušajiem, bērniem un mājdzīvniekiem drošās robežās. Liela IPA daļa sadeg katalītiskās degšanas procesā, kura rezultātā tas sabrūk ūdenī un ogļskābā gāzē, bet pāri palikušais IPA, kas izdalās gaisā, ļoti ātri difundē.

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ierobežojums IPA iedarbībai sastāda 400 ppm (daļas uz miljonu) gaisā. Lielas aromātiskās lampas izmantošana vidēja izmēra istabā ieteicamā 30 minūšu perioda laikā noved pie IPA koncentrācijas gaisā ap 19 daļiņām uz miljonu pie nulles gaisa plūsmas. Ņemot vērā normālus mājas apstākļus, ar nelielu gaisa plūsmu, koncentrācija būs vēl mazāka.