KĀ DARBOJAS LAMPA

Siltums, kas tiek izdalīts katalītiskās degšanas procesā, piesaista un oksidē jebkādas nepatīkamas smakas molekulas.

Degļa katalizators neļauj molekulām atjaunoties, platīna sakausējums veicina nepatīkamu smaku iznīcināšanu, bet no degļa centra izgaro aromāts. Gaisa kustība un konvekcija garantē smaržu un gaisā pārnēsājamo mikroorganismu likvidēšanu. Katalītiskās lampas sākumā attīra un tad aromatizē gaisu. Akmens virsmas darba temperatūra var sasniegt 350°C (aptuveni puse no sveces liesmas siltuma), kas likvidē ar to saskarsmē nonākošos vīrusus un baktērijas.