KĀ IZŅEMT DEGLI?

Nekad neizņemiet degli pavelkot akmeni, vienmēr turieties pie apmales un noņemiet degli ar akmeni kopā. Vienmēr pārbaudiet, lai akmens būtu pilnībā atdzisis, pirms skarties tam klāt.